Dvaro moterys

AGATA

Pradėjus domėtis Kaimelio dvaru, didžioji dalis lengva ranka pasiekiamų šaltinių, knygų, straipsnių, TV reportažų ir net remiantis aplinkinių miestų/miestelių gyventojų prisiminimais, Kaimelio dvaras vadinamas Spurgos dvaru, Spurgų dvaru, Adomo Spurgos dvaru, Spurgyne.


Pasirodo, kad šiuo atveju, kolektyvinė atmintis nebuvo pats patikimiausias šaltinis. Spurgas čia gal ir virė, tik anksčiau ne spurgomis jas vadino, o „pončkomis“.

Pradėjus giliau domėtis dvaro istorija, ieškant šaltinių ir artefaktų, nedaug ką apie Spurgas pavyko rasti, bet pradėjus valyti dvarą nuo šiukšlių, antrame aukšte, purvo sluoksnyje, randamos kelios puošnios koklių nuolaužos. O pradėjus kruopščiau tyrinėti perdangų spalius ir šiukšles, buvo rasti keli šimtai XIX a. dokumentų ir eksponatų, tarp kurių ir 1911 m. laikraštis „Kurier Polski“ su išlikusiu prenumeratoriaus lapeliu: Agata Pawlowska, Kaymele, Jurburg, Kov. g. Toliau sekė įvairūs laiškai ir atvirutės adresuotos Agatai Pawlowskai, kai kur rašoma Agata von Pawlowska. Kas ta Agata? Kodėl pavardė nei kiek neprimena tos, kokią turėtume rasti? Agatos vardas tiesiog apsėdo naujuosius dvaro šeimininkus, o jos vardas skambėjo ne tik sapnuose, bet ir vidurnaktį, nubudus.

Pavardė Pawlowski/Pawlowska yra gan dažna šių dienų Lenkijoje. Kurį laiką paieškos buvo bevaisės, bet Šakių rajono laikraštyje aptinkamas straipsnis apie už 19 km nuo Kaimelio nutolusių Šilgalių kaimo senųjų kapinių restauraciją, kurią atliko Šakių rajono savivaldybė, pagerbiant bent tiek, kiek šiandien likę iš kažkada sėkmingo dvaro Šilgalių kaime, prie Šešupės. Gražiai restauruoti Šilgalių dvarininkų Szymon Pawłowski, Józef Pawłowski ir kiti antkapiai, tačiau nuvykus į vietą Agatos kapo nėra, o keli sakiniai apie Šilgalių dvaro istoriją jokių sąsajų su Kaimeliu nepateikia.

Geni.com tarp šimtų skirtingų Pawlowski šeimų medžių randamas Szymon ir Józef Feliks Pawłowski šeimos medis, o išvertus keletą sakinių iš lenkų kalbos paaiškėja, kad XIX a. antroje pusėje ši šeima nuperka Kaimelio dvarą. Apie Agatą informacijos šeimos medyje nėra.

Pavyksta susisiekti su žmogumi, prižiūrinčiu šį šeimos medį, o užsimezgusi draugystė su Lenkijoje gyvenančiais Pawlowskių palikuonimis, padovanoja atradimus – Slavikų parapijos duomenis, kuriuose randama Agatos Pawlowskos gimimo data, tėvystės ir motinystės ryšiai.


Agata Pawlowska – Šilgalių dvarininko Szymon Pawłowski dukra.


Tada kyla klausimas, kaip dvare atsirado Adomas Spurga, kad net visai dvarvietei prigijo jo vardas ir pavardė?


Agata Pawłowska užaugo 11 vaikų šeimoje. Jų šeimai 1866 m. pastačius iki šių dienų stovintį Kaimelio dvarą, įsikelia dvi Pawlowskių seserys Agata ir Marcelė. Agata viengungė, Marcelė susituokusi su Jozefu Songaila, jie turi dukrelę Valeriją Konstanciją Songailytę.

Užaugusi Valerija sukuria savo šeimą, susituokia su regiono gydytoju Liudviku Vasiaka.


Valerija ir Liudvikas susilaukia dviejų dukrų, pirmagimės Stanislovos-Domicelės ir Sofijos. Sofija didelę savo gyvenimo dalį pašvenčia medicinai, tuo tarpu Stanislova-Domicelė sukuria šeimą su advokatu Adomu Spurga. Kartu su vaikais jie dvare apsigyvena 1920 m., kai grįžta po beveik 30 metų darbo praktikos Sankt Peterburge. Galima sakyti Adomas Spurga į dvarą atiteka...


1928 m. Adomas Spurga miršta nuo vėžio.

Turint omenyje, kad dvare jis gyveno tik 8 metus, stebina, kad Kaimelio dvaras buvo vadinamas Adomo Spurgos dvaru. Gali būti, kad Adomas buvo itin charizmatiška asmenybė arba ydinga praktika šeimą/dvarą asocijuoti tik su šeimos vyru ir jo pavarde.


Kaimelio dvaras karta iš kartos buvo paveldimas per moterišką liniją ir remiantis dokumentais dvaro savininkėmis buvo moterys, o ne vyrai.


Agata dvare gyveno ilgai, greta savo sesers, jos vaikų, anūkų, proanūkių ir tikėtina dalyvavo jų gyvenime. Gyveno 88 metus, mirė 1911 m.

SOFIJA

Šis atradimas įvyko gan vėlai. Kurį laiką narpliojant dvaro istoriją buvo sunku suprasti kaip iš Pawlowskių rankų dvaras pereina į Spurgų rankas. Žinių nebuvo. Dokumentuose nurodoma, kad 1911 m. padalijimo raštu Kaimelio dvaras iš Liudviko Vasiakos pereina Stanislovai-Domicelei Spurgienei. Ryšiai tarp Vasiakos ir Spurgienės dokumente nenurodyti. Kas tas Vasiaka? Archyvuose ieškant informacijos apie Vasiaką netikėtai iššoka paso kortelė „Zofija Vasiakaitė-Giniatienė“, žinoma tai dar nieko nereiškė, tačiau pase parašyta, kad ji gimusi 1882 m. Kaimelio dvare!

Ir išties, 1882 m. rugpjūčio 13 d., dvaro paveldėtojai Valerijai Konstancijai Songailytei ir jos vyrui, gydytojui Liudvikui Vasiakai, Kaimelio dvare gimė antroji dukrelė Sofija, kuri savo didžiąją dalį gyvenimo pašventė medicininei veiklai – akušerijai. Išlikusi jos nespalvota nuotrauka, tačiau paso kortelė sako: akys – mėlynos.

1923 m. gyventojų surašymo metu ji dar gyvena savo namuose, Kaimelio dvare, kartu su seserimi Stanislova Vasiakaite-Spurgiene ir jos vyru, Adomu Spurga, trimis jų vaikais, Zofija-Anele, Andriumi, Stanislava, teta Alena Songailyte, Adomo Spurgos broliu Antanu, namų mokytoja Klementina Čerkauskaite. 500 kv. m. dvare vietos užtenka visiems.

1928-1938 m. Sofija Vasiakaitė, akušerė Kaune, Laisvės al. 12 (šiandien Laisvės al. 24).


Šiame pastate veikė pirmasis pagalbos motinoms ir vaikams sveikatos centras Lietuvoje, įkurtas britų filantropės Muriel Paget. 1932 m. gruodžio 4 d. dalyvaujant Vyriausybės atstovams ir gausiems svečiams buvo atidarytas „Motinos ir vaiko“ muziejus, kurio tikslas buvo teikti motinoms reikalingiausias higienos žinias: kaip elgtis su naujagimiu, kaip jį maitinti ir auklėti nuo pat kūdikystės, kaip kovoti su ligomis.


1939 m. būdama 57 metų susituokia, pasikeičia pirmąją vardo raidę ir tampa Zofija Vasiakaitė-Giniatienė.


Dirbdama Kaune ji gyveno Kalniečių g. 7, bute nr. 2.


Jos likimas kol kas nežinomas.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top