Praeitis: 1853 – 1940 m.

1853 m.

Dvaro istorijai svarbus įvykis, 1853 m. rugsėjo 16 d., pirkimo-pardavimo sutartimi Kaimelio dvaras pereina Simono Povilaičio nuosavybėn, sėkmingam ūkininkui iš Šilgalių kaimo.

Praturtėjęs Simonas Povilaitis sulenkėja ir tampa Szymon Pawłowski (1796 – 1870). Povilaičiai tampa Pawłowski. Kartu su žmona Elzbieta Baltrus-Pawlowska (1797-1875) susilaukia 11 vaikų, 6 dukrų ir 5 sūnų. Sėkmingiausias iš vaikų Józef Feliks Pawłowski, išplečia šeimos ūkį, augina veislinius žirgus čia pat esančiai Prūsijos rinkai, vysto prekybos verslą, superka linus, juos eksportuoja į vakarus.

Naujieji savininkai apgriuvusį Jono Jeronimo Krišpino-Kiršenšteino laikų dvarą nugriauna ir jo vietoje pastato naują neo-klasicistinio stiliaus rūmą. Kad šis statinys statytas senojo, XVII a. pastato vietoje, įrodo po juo esantys senieji rūsiai, minimi 1828 m. inventoriuje.

Józef Feliks Pawłowski

1866 m.

Naujas dvaro rūmas jau stovi, vyksta įrengimo darbai. 2022 m. lapkritį perdangose rasti senieji kokliai su įspaudais 1866 Ragnit (Ragainė, netoliese esantis miestas Prūsijoje prie Nemuno).

Dvare įsikuria dvi Simono Povilaičio dukterys: Agota (gimusi 1823 m.) ir Marcelė (gimusi 1828 m.)

Agota visą gyvenimą viengungė, o Marcelė jauna našlė, kuri antrąją santuoką sudaro 1854 m. su Rudolfu Juozapu Songaila. 1854 m. jiems gimsta jų pirmagimė - Valerija Konstancija Songailytė.

1880 m.

Dvarininkų dukra Valerija Konstancija Songailytė susituokia su regiono gydytoju Liudviku Vasiaka, 1880 m. jiems gimsta jų pirmagimė, Stanislova Domicelė, o 1882 m. rugpjūčio 13 d. gimsta antroji dukrelė Sofija.

1906 m.

Stanislova Domicelė Vasiakaitė susituokia su advokatu Adomu Spurga. Adomas Spurga mokėsi Suvalkų gimnazijoje, Maskvos ir Peterburgo universitetuose baigė juridinį fakultetą. Nuo 1892-1899 m. dirbo Peterburgo apygardos teisme, vėliau prisiekusiu advokatu prie Peterburgo rūmų teismo.

1910 m.

Miršta dvaro savininkas, Stanislovos Domicelės ir Sofijos tėtis, Liudvikas Vasiaka. 1910-08-15 padalinimo raštu Kaimelio dvaras su Meškinės vienkiemiu atitenka pirmagimei Stanislovai Domicelei Spurgienei.

1920 m.

Grįžę iš Peterburgo, Spurgų šeima su trimis vaikais apsigyvena Kaimelio dvare. 1926 m. LR Ministro Pirmininko Mykolo Sleževičiaus įsakymu Adomas Spurga paskiriamas Jurbarko nuovados taikos teisėju. Spurgai turėjo tris vaikus: Sofiją-Anelę (gimusią 1909-04-22), Andrių (gimusį 1911-08-25) ir Stanislavą (gimusią 1913-01-21).

1928 m.

Būdamas 62 m., sausio 27 d. miršta Adomas spurga. Mirties priežastis – vėžys. Palaidotas Kaimelio parapijos kapinyne.

1929 m.

Būdama 49 m., rugpjūčio 24 d. miršta Stanislova Domicelė Vasiakaitė Spurgienė. Mirties priežastis – gripas. Tuo metu Lietuvoje vis dar žmonės serga ispaniškuoju gripu (kurio mastas primena Covid-19 pandemiją). Palaidota Kaimelio parapijos kapinyne.

Dvarą paveldi trys vaikai. Dvare ūkininkauja vyriausioji dukra Sofija-Anelė. Sprendžiant iš Šakių apygardos agronomo Počvaičio 1934 m. Žemės ūkio departamentui siųsto rašto, akivaizdu, jog ūkinė veikla nebuvo sėkminga. Pastatai, išskyrus gyvenamąjį namą, buvo prastos būklės, jiems buvo būtinas remontas. Trūko inventoriaus. Kultūriniam ūkininkavimui leidimo negavo. Vaikus užgulė tėvų skolos: Žemiečių Kredito draugijai (caro laikų rubliais – 19 200), Spurgienės seseriai Sofijai (caro laikų rubliais – 8000), Adomo Spurgos broliui Antanui (10 000 litų), Žemės bankui (40 000 litų). Įkeisto dvaro Spurgų palikuonys negalėjo nei dalyti, nei parduoti dalimis, nei užstatyti ar kokiu nors kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Siekiant išvengti varžytinių, 1935 m. jiems teko parduoti dalį (apie 45 ha) nenusavinamos žemės.

Iš susirašinėjimų tarp valstybės institucijų, Žemės ūkio Ministro ir Prezidento, Ministro nuomone, dėl skolų, Kaimelio dvaras artėja prie visiško likvidavimo.

1935 m.

Vykdant Lietuvos Respublikos Žemės reformą, dalis Kaimelio dvaro teritorijos išparceliuota. Iš 220 ha žemės jiems palikta apie 155 ha. Žemė pietinėje dvaro dalyje buvo išdalinta valstybės kūrėjams-savanoriams.

1938 m.

Už nusavintą žemę tik simboliškai atlyginta seserims Sofijai Anelei ir Stanislavai Spurgaitėms, brolis Andrius atlyginimo už savo dalį imti atsisakė.

1939 m.

Rugsėjo 1 d. prasideda II Pasaulinis karas ir netrukus pirmoji sovietinė okupacija.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top